تگ - چالش،ایران،پیوند،اعضا،توسعه،همکاری

آشنایی با چالشهای پیوند اعضا در ایران نیاز به توسعه و همکاری

پیوند اعضا رشته جدیدی در جهان و ایران است. در کشور ما در چند دهه گذشته پیشرفت‌های خوبی در این زمینه صورت گرفته است، از جمله اهدای عضو از فرد زنده و جسد و ایجاد مراکز متعدد پیوند به‌ویژه پیوند کلیه، اما با چالش‌های خاص خود هم مواجه است.شیوع بالا...

ادامه مطلب...