تگ - پیوند،اعضا،نگرشی نو،ضرورت

پیوند اعضا و ضرورت نگرشی نو

مطالعات میدانی متعدد حاکی از افزایش میزان بروز بیماری های مزمن غیرفراگیر در کشور ماست. حدودا نیمی از افراد بالای ۵۰ ســال در کشور ما به فشــارخون مبتلا هستند. در حدود یک چهارم افراد درجاتی از نارسایی کلیه دارند. پیش بینی می شود در دو دهه آینده حــدودا یک پنجم...

ادامه مطلب...