تگ - پیوند،اعضا،جامعه،

پیوند اعضا و جامعه

پیوند اعضا و نقش آن در جامعه ما بحثی است پیچیده و چندوجهی که نیاز به توجهی خاص دارد. در این بحث باید به فراهم‌آوری اعضا، تیم پیوند، داروهای ضد رد پیوند، عوارض، نتایج پیوند، کیفیت زندگی بیماران و هزینه‌ها توجه خاص کرد.اولاً باید توجه داشت که پیوند یک روش...

ادامه مطلب...