تگ - هوش مصنوعی

آینده از آن کیست؛ربات یا انسان؟

در دهه های اخیر بشر با شبیه سازی ساختار مغز انسان موفق به تولید ربات هایی شده است که قادر به انجام برخی کارهای انســان هستند. این ربات ها مانند انسان می توانند راه بروند، در کارخانه کار کرده و حتی رانندگی کنند. ربات های پیشــرفته تر امروزی حتی قادر به...

ادامه مطلب...