تگ - نفت،کودتا،۲۸مرداد،بحران

یادداشت اسناد جدید کودتای ۲۸ مرداد

کتاب «بحران نفت در ایران» اثر جدیدی است از «اروند آبراهامیان»، استاد تاریخ دانشگاه شهر نیویورک که اخیرا به چاپ رسیده است. این اثر با توجه با اسناد وزارت خارجه آمریکا درباره کودتای ۲۸ مرداد که در سال ۲۰۱۷ آزاد شده، به رشته تحریر درآمده است. اگرچه درباره نقش دولت...

ادامه مطلب...