تگ - موج چهارم،اهدا عضو،جراحی،پیوند اعضا

موج چهارم جراحی و پیوند اعضا

با انجام اولین جراحی با بیهوشی عمومی در ۱۶ اکتبر سال۱۸۴۶ در دانشگاه هاروارد شهر بوستون ایالات متحده امریکا، علم جراحی وارد عصر جدیدی شد. قبل از آن اعمال جراحی به‌طور محدود انجام می‌شد و بسیاری از جراحان پزشک نبودند. این را موج اول جراحی می‌نامند.بعد از ۱۶اکتبر۱۸۴۶ جراحی وارد...

ادامه مطلب...