تگ - مدارا،فرهنگ،مهربانی،شفقت

درباره مدارا در فرهنگ ما

مدارا در لغت به معنای مهربانی کردن، نرمی نمودن، شفقت و ملایمت نشان دادن (فرهنگ دهخدا) آمده است.مدارا همچنین به عمل آگاهانه‌ای گفته می‌شود برای پذیرش یا اجازه دادن به چیزی که شخصاً قبول ندارم و توان نپذیرفتن یا اجازه ندادن به آن را دارم. لذا مدارا با تسلیم، سازش‌ها...

ادامه مطلب...