تگ - عوارض،زودرس،پیوند،اعضا

آشنایی با عوارض زودرس پیوند

جراحی پیوند ازجمله جراحی‌های بزرگ محسوب می‌شود، لذا عوارض زودرس پس از پیوند نسبتاً شایع است.خوشبختانه بسیاری از این عوارض در صورت تشخیص سریع قابل‌درمان هستند. ما در اینجا تنها به عوارض زودرسی که در تمامی پیوندها شایع است، بدون توجه به نوع عضو پیوندی اشاره می‌کنیم.بخش مهمی از این عوارض...

ادامه مطلب...