تگ - عوارض،دیررس،پیوند،اعضا

آشنایی با عوارض دیررس پیوند اعضا

تمامی انواع پیوندهای اعضا با عوارض دیررس همراه هستند که چند سال بعد از پیوند خود را نشان می‌دهند.یکی از علل عوارض دیررس پیوند عضو مصرف طولانی‌مدت داروهای ضد رد پیوند است.تضعیف دستگاه ایمنی بیماران پیوندی آنان را در معرض عفونت‌های گوناگون ازجمله عفونت‌های قارچی و ویروسی قرار می‌دهد. باید توجه داشت که این...

ادامه مطلب...