تگ - طب،گلستان،سعدی

طب در گلستان سعدی

در مورد سعدی و کتاب گلستان وی مطالب بسیاری گفته و نوشته شده است. من در این مختصر قصد تکرار آنها را ندارم و فقط به حکایاتی اشاره خواهم کرد که جنبه‌هایی از مسائل پزشکی در آن را به چشم می‌خورد. جالب اینکه بسیاری از موضوعات همچنان در علوم پزشکی...

ادامه مطلب...