تگ - طب،سنتی،حقیقت،افسانه

طب سنتی؛ حقیقت یا افسانه

مسئله طب سنتی این روزها مجدد در جامعه ما مطرح شده است. متولیان این رشته ادعا می کنند که این روش در درمان بسیاری از بیماری ها موثر است. واقعیت این است که تنها یک طب وجود دارد که باید براساس شواهد علمی و راستی آزمایی های بالینی باشد. روش...

ادامه مطلب...