تگ - ضد،رد پیوند،دارو،عضو

آشنایی با داروهای ضد رد پیوند

داروهای ضد رد پیوند یا داروهای سرکوب‌کنند دستگاه ایمنی از مهمترین علل موفقیت پیوند اعضا در عصر حاضر هستند.در شروع پیوند اعضا در دهه ۱۹۵۰ میزان موفقیت پیوند به علت شیوع رد پیوند بسیار اندک بود. میزان شیوع رد پیوند در حدود ۸۰ درصد و میزان موفقیت پیوند کمتر از ۴۰ درصد بود. به...

ادامه مطلب...