تگ - سنتی

طب چیست؟

اخیرا در مطبوعات، رادیو و تلویزیون و فضای مجازی با عبارات مختلفی در مورد طب مواجهه می شویم: طب غربی، طب سنتی، طب سوزنی، طب مکمل، طب گیاهی و... . ولی به راســتی طب چیست؟ حقیقت این است که طب شاخه ای از علم است. من اینجا قصد بحث درباره...

ادامه مطلب...