تگ - دستیاران،نیروی کار،ارزان

دستیاران، نیروی کار ارزان قیمت نیستند.

خبر مرگ تعدادی از دانشجویان دوره های تخصصی پزشکی، مجددا ضرورت بازنگری در برنامه های آموزشی پزشکی را خاطرنشان کرده است. دوره آموزش پزشکی عمومی در کشور پس از اتمام دوره دبیرستان، هفت ساله بوده و پس از آن فارغ التحصیلان چندسالی را باید صرف آموزش تخصصی کنند. این دوران...

ادامه مطلب...