تگ - جهان،پس از کرونا

جهان متفاوت پس از کرونا

اپیدمی کرونا که در سال ۲۰۱۹ از ووهان چین آغاز شد به سرعت سراسر جهان را درنوردید و به یک مشکل جهانی تبدیل شد. در صد سال اخیر اغلب بیماری های عفونی و مسری تحت کنترل قرار داشتند به طوری که بیماری های مزمن جای آنان را در علت بیشتر...

ادامه مطلب...