تگ - جنگ،کرونا،واکسن،غنی،فقیر

جنگ واکسن کرونا جدال غنی و فقیر

همه گیری کرونا با خسارت های جانی و مالی فراوان همراه بوده است. رعایت بهداشت فردی و اجتماعی و فاصله گذاری اجتماعی تا حدی از انتشار بیماری جلوگیری کرده ولی این تدابیر نیز با خسارت های مالی و روانی بسیاری توام بوده است. بسیاری از مشاغل با تعطیلی و ورشکستگی...

ادامه مطلب...