تگ - بازار،گردشگری،پیوند،اعضا

بازاری نو برای گردشگری پیوند اعضا

در تاریخ ۲۶/۱۱/۹۹ مقاله ای در «شرق» به چاپ رسید تحت عنوان «وقتی گرده ها به فروش می روند». این مقاله گزارشی است از فروش کلیه در یکی از روستاهای هرات افغانستان. قیمت هر کلیه بین سه هزارو ۸۰۰ تا چهار هزارو ۵۰۰ دلار عنوان شده و بیمارستانی در هرات...

ادامه مطلب...