تگ - ایرانیان

ایرانیان آمریکا، برترین مهاجران آمریکا!

یک موسسه غیرسیاسی و غیر انتفاعی به نام Migration policy Institute یا MPI اعلام کرد که در تاریخ آمریکا بالاترین سطح کیفی مهاجران متعلق به جامعه ایرانیان است. جامعه ایرانی تبار از نظر آموزش و تحصیلات، مشارکت اجتماعی و پرداخت مالیاتی و اجرای قانون، برترین مهاجرانی هستند که تاریخ آمریکا...

ادامه مطلب...