تگ - ایران،مشکلات،اقتصادی،تاریخ کهن

به ایران بیندیشیم

اکنون که کشور و مردم عزیز ما با مشکلاتی مانند بلای جهان گیر کرونا و مصائب اقتصادی و زیست محیطی مواجه هستند، لازم است بیش از پیش به ایران بیندیشیم. کشور ما در گذر تاریخ کهن خود فراز و نشیب های بسیاری را پشت سر گذاشته است. اراده و استقامت...

ادامه مطلب...