تگ - ایران،تاریخ،هویت ایران،تاریخ،موج جهانی،هویت

تاریخ، هویت ایرانی و موج جهانی شدن

در خبرها آمده بود که بخشی از تاریخ ایران از کتب درسی دوره متوسطه حذف شده است. شاید این سوال مطرح شود که اهمیت این موضوع چیست؟ سود دانستن تاریخ در این عصر انفجار اطلاعات چیست؟ واقعیت این است که تاریخ، بخشی از هویت ایران ماست. هویت ایرانی تنها به...

ادامه مطلب...