تگ - اهدا عضو،پیوند،اعضا

پیوند عضو

پیوند اعضا در دورانی که بیماری‌های مزمن علت اصلی مرگ و میر انسان‌ها هستند، به یکی از درمان‌های مهم بدل شده است.پیشرفت‌های علم پزشکی و علوم زیستی منجر به افزایش طول عمر بشر در یک صد سال اخیر شده است. درنتیجه اکنون به‌جای بیماری‌های عفونی حاد، بیماری‌های مزمن عوامل اصلی...

ادامه مطلب...