تگ - اهدا عضو،پیوند،اعضا،کودکان

پیوند عضو درکودکان

میزان موفقیت پیوند اعضا در کودکان امروزه به قدری است که بیش از ۸۰ درصد آنان جوانی و بلوغ را تجربه خواهند کرد. پیوند اعضا در کودکان در موارد خاصی انجام می‌گیرد که با افراد بالغ تفاوت دارد. همچون بالغان، در کودکان نیز پیوندهای قلب، ریه، کلیه، روده باریک یا...

ادامه مطلب...