تگ - اهدا عضو،پیوند،اعضا،مرگ مغزی

۵۰ سالگی گزارش مرگ مغزی

۵۰ سال پیش در آگوست ۱۹۶۸، دانشگاه هاروارد در گزارشی تعریف جدیدی از مرگ بر اساس شاخه های کارکرد عصبی ارائه داد. تا قبل از آن مرگ به توقف جریان خون (یا کارکرد قلب) و تنفس اطلاق می شد. مولفان در این گزارش، تحت رهبری متخصص بیهوشی به نام «هنری...

ادامه مطلب...