تگ - اهداکننده،زنده،کبد،عضو

پیوند کبد از اهدا کننده زنده

در پیوند کبد از فرد زنده، یک فرد سالم بخشی از کبد خود را به فرد بیمار اهدا می‌کند. کبد اهدایی در فرد گیرنده در مدت چند هفته تا چند ماه رشد خواهد کرد. باقی مانده کبد در فرد دهنده نیز رشد می‌کند و به اندازه قبلی باز می‌گردد. قدرت...

ادامه مطلب...