تگ - اهدا،عضو،دهنده زنده،مرگ مغزی

اهدای عضو از دهنده زنده

یکی از منابعی که برای پیوند بیماران وجود دارد، اهدای عضو از دهنده زنده است. باید توجه داشت که برخلاف روش اهدای عضو از دهنده دچار مرگ مغزی که می‌توان از اعضای متعدد متوفی استفاده کرد، کاربرد اهدای عضو از دهنده زنده محدود است به کلیه، بخشی از کبد یا...

ادامه مطلب...

آینده پیوند اعضا

پیوند اعضا شاخه‌ای از علم پزشکی است که از عمر آن اندکی بیش از ۶۰ سال می‌گذرد. در این مدت این علم با موفقیت‌های بسیار چشم‌گیری همراه بوده است، به‌طوری که از آن به‌عنوان یکی از معجزات علم جدید یاد می‌کنند. بسیاری از بیماران که قبلاً به‌علت نارسائی عضو با...

ادامه مطلب...