تگ - اخلاق،پزشکی،پیوند،اعضا

اخلاق پزشکی و پیوند اعضا

پیوند اعضا علم جدیدی است و از ورود آن به حوزه پزشکی اندکی بیش از ۶۰ سال می‌گذرد، مسائل خاص پیوند اعضا نظیر اهدای عضو تخصیص آن به بیماران نیازمند از موضوعات موردبحث ازلحاظ اخلاق پزشکی بوده است.اهدای عضو از موضوعاتی است که در سطح جهانی موردتوجه پزشکان پیوند و...

ادامه مطلب...