بلاگ

تراژدی جوانان در شاهنامه

شاهنامه علاوه بر داستان های حماسی، تاریخی و یا عاشقانه، چندین داستان تراژدی نیز دارد .در داستان‌های اساطیر شاهنامه جوانانی هستند که علیرغم توانایی و شایستگی با سرنوشت‌شومی مواجه می‌شوند. ایرج: فریدون با غلبه بر ضحاک با داد و دهش به آبادانی قلمرو خود می پردازد. فریدون  در دوران پیری سرزمین خود را...

ادامه مطلب...
رستم فرخزاد

به یاد سردار دلاور ایران زمین، رستم فرخزاد

رستم فرخزاد سپهسالار سپاه ایران، در چنین روزهایی در ماه می سال ۶۳۷ میلادی در جنگ قادسیه کشته شد. از وی در تاریخ اطلاعات کمی در دسترس است. وی قبل از جنگ در نامه‌ای به برادرش، از پیامدهای این نبرد هشدار می دهد. فردوسی در شاهنامه این نامه را به...

ادامه مطلب...
دین و سیاست در شاهنامه

دین و سیاست در شاهنامه

شاهنامه با ستایش پروردگار آغاز می­‌شود پش از آن ستایش خرد است، پروردگار، یزدان و جهان­ آفرین همچون خرد به کرات در شاهنامه به کار رفته است. ذات پروردگار در شاهنامه فرای خرد و اندیشه است.‫بنام خداوند جان و خرد‫کزین برتر اندیشه برنگذردخداوند نام و خداوند جای‫خداوند روزی ده رهنمای‫ز...

ادامه مطلب...

ایرانیان آمریکا، برترین مهاجران آمریکا!

یک موسسه غیرسیاسی و غیر انتفاعی به نام Migration policy Institute یا MPI اعلام کرد که در تاریخ آمریکا بالاترین سطح کیفی مهاجران متعلق به جامعه ایرانیان است. جامعه ایرانی تبار از نظر آموزش و تحصیلات، مشارکت اجتماعی و پرداخت مالیاتی و اجرای قانون، برترین مهاجرانی هستند که تاریخ آمریکا...

ادامه مطلب...

سخنی با وزیر بهداشت

بلای جهانگیر کرونا، کشور و مردم عزیز ما را با مشکلات فراوانی روبه روکرده است. این مشکلات اکنون از مقوله سلامت فرارفته و به علت تلفات بالا، مشکلات خانوادگی، اجتماعی و اقتصادی را به دنبال داشته است. به طوری که حتی اکنون امنیت ملی کشور را نیز تهدید می کند....

ادامه مطلب...
شاهنامه و اندیشه ایرانشهری

شاهنامه و اندیشه ایرانشهری

ایرانیان از اولین مللی در تاریخ هستند که به تشکیل جامعه‌ای بر اساس نظام حکمرانی مبتنی بر اقوام مختلف اهتمام ورزیدند. از اندیشه سیاسی حاکم بر این نظام در طول تاریخ به علت تهاجم اقوام مختلف به ایران، آثار اندکی باقی مانده است. یکی از اولین آثاری که اندیشه سیاسی حاکم...

ادامه مطلب...

مدرنیسم، پست مدرنیسم و سلامت

با آغاز رنســانس، توجه به شــناخت طبیعت و محوریت انســان در اندیشه بشــری باعث پیشرفت عظیمــی در علوم تجربی شــد. چنین نگرشــی به جهان باعث شــد کــه رموز بی شــماری از طبیعت کشــف شــوند. فیزیک، ریاضــی و علوم زیســتی از ســرآمدان این علوم بودند. این نگــرش تنها به این علوم...

ادامه مطلب...

طب چیست؟

اخیرا در مطبوعات، رادیو و تلویزیون و فضای مجازی با عبارات مختلفی در مورد طب مواجهه می شویم: طب غربی، طب سنتی، طب سوزنی، طب مکمل، طب گیاهی و... . ولی به راســتی طب چیست؟ حقیقت این است که طب شاخه ای از علم است. من اینجا قصد بحث درباره...

ادامه مطلب...

اهدای عضو و کرامت انسانی

علم پزشکی از علومی اســت که در طول تاریخ همواره از نفوذ و اعتبار بالایی برخوردار بوده اســت. ولی علت این امر چیست؟ علت آن شاید در قداست انســان در تمامی عقاید و مذاهب باشــد. به عنوان مثال در قرآن حیات امری قدســی است. خداوند به انســان قسم می خورد...

ادامه مطلب...

دنیا در دست کیست: شرکت ها یا دولت ها؟

با رشــد ســرمایه داری در قرن ۱۷ در اروپا به تدریج شــرکت های بزرگ تجاری به عنوان یک واحد قدرتمند اقتصادی مطرح شدند. شاید در تاریخ اولین شرکت های تجاری قدرتمند به اوایل قرن ۱۷ در کشور هلند بازگردد. به علت سرآمدی هلندیان به صنعت دریانوردی، شرکت هندشرقی تجارت با...

ادامه مطلب...