تگ - دین

دین و سیاست در شاهنامه

دین و سیاست در شاهنامه

شاهنامه با ستایش پروردگار آغاز می­‌شود پش از آن ستایش خرد است، پروردگار، یزدان و جهان­ آفرین همچون خرد به کرات در شاهنامه به کار رفته است. ذات پروردگار در شاهنامه فرای خرد و اندیشه است.‫بنام خداوند جان و خرد‫کزین برتر اندیشه برنگذردخداوند نام و خداوند جای‫خداوند روزی ده رهنمای‫ز...

ادامه مطلب...