play1

پیوند کلیه در کودکان

هر ساله حدود ۱۸۰۰ پیوند کلیه در ایالات متحده افراد کمتر از ۱۸ سال را شامل می شود؛ و برخی از این جراحی ها در بیمارستان دانشگاه Upstate انجام می شود. دکتر رضا سعیدی، دانشیار جراحی و رئیس خدمات پیوند، توضیح می دهد که اغلب پیوند کلیه کودکان ناشی از نقص مادرزادی یا مشکل اورولوژی است. والدین اغلب می توانند به کودکی که به کلیه نیاز دارد اهدا کنند. سعیدی همچنین چشم انداز بلندمدت کودک پس از پیوند کلیه را بررسی می کند.
play1

کمبود کلیه کاهش می یابد زیرا افراد سالم یکی از کلیه های خود را برای پیوند اهدا می کنند.

پیوند کلیه از اهداکنندگان زنده به کاهش کمبود کلیه های اهداکننده در سراسر ایالات متحده و در مرکز نیویورک کمک کرده است. رضا سعیدی، MD، رئیس خدمات پیوند در بیمارستان دانشگاه Upstate، آنچه را که در پیوند اهداکنندگان زنده انجام می شود، توضیح می دهد. بسیاری از افراد واجد شرایط اهدای یکی از کلیه های خود هستند – و می توانند با تک کلیه باقی مانده خود زندگی سالمی داشته باشند. جراحان در Upstate بیش از 400 پیوند کلیه از اهداکنندگان زنده و بیش از 1000 پیوند از اهداکنندگان فوت شده انجام داده اند.
آیین خرد، شاهنامه برای جوانان- داستان سیاوش
آیین خرد، شاهنامه برای جوانان- داستان سهراب
آیین خرد، شاهنامه برای جوانان- داستان زال و رودابه
آیین خرد، شاهنامه برای جوانان- داستان فریدون و پسرانش
آیین خرد، شاهنامه برای جوانان- داستان جمشید، ضحاک و فریدون
آیین خرد، شاهنامه برای جوانان- پیش گفتار
شاهنامه برای جوانان- اندیشه سیاسی ایرانشهری در شاهنامه
شاهنامه برای جوانان- دین و سیاست در شاهنامه
شاهنامه برای جوانان- جهان بینی ایرانیان در شاهنامه
آیین خرد، شاهنامه برای جوانان- هفتخوان رستم
آیین خرد، شاهنامه برای جوانان- رستم و اسفندیار
آیین خرد، شاهنامه برای جوانان- بيژن و منيژه
شاهنامه بری جوانان- زنان در شاهنامه
شاهنامه بری جوانان- به یاد سردار دلاور ایران ، رستم فرخزاد
شاهنامه بری جوانان- تراژدی جوانان در شاهنامه
شاهنامه برای جوانان- چنین گفت نوشین روان
 شاهنامه برای جوانان- چنین گفت بوذرجمهر: آیین خرد