1988-1997

جایزه افتخار بالا در کلاس 1376 (رتبه 3 درصد برتر)، دانشگاه علوم پزشکی تهران

1988-1997
1995- Summer

جایزه پژوهشی موسسه پزشکی هاوارد هیوز، دانشگاه کنتاکی

1995- Summer
1995-Spring

جایزه پژوهشی موسسه پزشکی هاوارد هیوز، دانشگاه کنتاکی

1995-Spring
2002

99٪ – آزمون آموزشی هیئت جراحی آمریکا

2002
2003-2004

جایزه تحقیقات جراحی بخش جراحی، بیمارستان پراویدنس و مراکز پزشکی

2003-2004
2004

جایزه مسافرتی محقق جوان، انجمن بین المللی جراحی گوارش

2004
2004

جایزه محقق جوان، مقام دوم، کالج بین المللی جراحان

2004
2005

جایزه محقق جوان، مقام اول، کالج بین المللی جراحان

2005
2006

جایزه مارکیز 2006

2006
2006

افتخار، کالج بین المللی جراحان – مسابقه بورسیه تحقیقاتی مقیم ایالات متحده

2006
2007

جایزه مسافرتی محقق جوان، انجمن بین المللی اهدا و تدارکات عضو (ISODP)، کنگره اهدای عضو، 2007، فیلادلفیا، PA

2007
2007-2008

جایزه خدمات پژوهشی ملی روث ال کیششتاین، وزارت بهداشت و خدمات انسانی، ایالات متحده آمریکا

2007-2008
2009

جایزه پیشتاز انجمن جراحان پیوند آمریکا در سال 2009

2009
2011

جایزه قهرمان تعالی، مرکز پزشکی یادبود UMass، MA Worcester

2011
2012

جایزه قهرمان تعالی، مرکز پزشکی یادبود UMass، MA Worcester

2012
2015
2015