بیش از ۸۰ مقاله معتبر در زمینه پیوند کبد، کلیه و لوزالمعده و جراحی پیچیده کبد و صفراوی

دکتر سعیدی بیش از ۸۰ مقاله معتبر در زمینه پیوند کبد، کلیه و لوزالمعده و همچنین جراحی پیچیده کبد و صفراوی تألیف کرده است. او همچنین نویسنده کتاب اهدای عضو است. او عضو انجمن آمریکایی برای مطالعه بیماریهای کبدی (AASLD) ، کالج جراحان آمریکا (ACS) انجمن جراحان پیوند آمریکا (ASTS)، انجمن پیوند آمریکا (AST)، انجمن کبدی- صفراوی- صفراوی آمریکا، انجمن جراحان دانشگاهی (SUS)، انجمن جراحی دانشگاهی، انجمن بین المللی کبدی- صفراوی- صفراوی (IHPBA)، انجمن بین المللی پیوند کبد (ILTS) و انجمن پیوند اعضاء خاورمیانه (MESOT) به نام چند مورد

برای مطالعه مقالات به زبان انگلیسی اینجا را دنبال کنید.