2005-2006

پست ارشد اداری، بخش جراحی، بیمارستان پراویدنس و مراکز پزشکی، ساوتفیلد، MI

2005-2006
2012-2013

افسر QAPI، برنامه پیوند کلیه و پانکراس، دانشگاه ماساچوست، دانشکده پزشکی، ورچستر، MA

2012-2013
2013-2017

پست رئیس کمیته، کمیته بورسیه و تحقیقات، بخش کالج بین المللی جراح – ایالات متحده

2013-2017
2014-2018

پست رئیس کمیته منتورشیپ انجمن پزشکی ایرانی-آمریکایی-فصل ماساچوست

2014-2018
2015-2017

پست رئیس کمیته CME انجمن پزشکی ایرانی-آمریکایی

2015-2017
2015-2017

عضو هیئت مدیره انجمن پزشکی ایرانی-آمریکایی

2015-2017
2015-2017

نماینده منطقه 1 در کمیته پیوند پانکراس OPTN/UNOS

2015-2017
2016

کمیته سازماندهی نشست سالانه، انجمن پزشکی ایرانی-آمریکایی معاون کالج بین‌المللی جراح – بخش ایالات متحده

2016
2016-2017

معاون کالج بین المللی جراح – بخش ایالات متحده

2016-2017
2017

شورای عالی، انجمن اهدای عضو ایران، تهران، ایران

2017
2017

مدیر علمی، انجمن اهدای عضو ایران، تهران، ایران

2017
2018-current

مشاور علمی بنیاد کلیه ایران

2018-current
2020-Current

رئیس کمیته مدیریت لیست انتظار، بخش خدمات پیوند، بخش یا جراحی، دانشگاه پزشکی SUNY، سیراکوز، نیویورک

2020-Current