2009-2017

گروه مورد علاقه ویژه پیوند کبد،AASLD

2009-2017
2009-2017

گروه مورد علاقه ویژه جراحی کبد و صفراوی، AASLD 

2009-2017
2011-2016

عضو کمیته فرعی برنامه SSAT

2011-2016
2012-2017

دانشکده بین المللی جراح – کمیته برنامه ریزی بخش ایالات متحده

2012-2017
2013-2017
2013-2017
2013-2017

کمیته CME، بخش کالج بین المللی جراح – ایالات متحده

2013-2017
2014-2016

کمیته بازبینی جایزه هیئت علمی انجمن جراحان پیوند آمریکا

2014-2016
2014-2016

کمیته ارزیابی پیوند کلیه، بیمارستان Rhone Island، Providence، RI

2014-2016
2014-2016

کمیته ارزیابی پیوند پانکراس، بیمارستان Rhone Island، Providence، RI

2014-2016
2014-2016

کمیته ارزیابی اهداکنندگان زنده، بیمارستان رون آیلند، پراویدنس، RI

2014-2016
2014-2017

کمیته پیوند سلولی، انجمن جراحان پیوند آمریکا

2014-2017
2021-2024

کمیته امور دانشکده شورای دانشکده، دانشگاه پزشکی SUNY، سیراکوز، نیویورک

2021-2024
2021

نیروی ضربت برنامه ریزی استراتژیک ASTS، انجمن جراحان پیوند آمریکا

2021
2021-2024

کمیته بررسی کمک هزینه های ASTS، انجمن جراحان پیوند آمریکا

2021-2024